r Stichting Codenz - College van Bestuur
Stichting Codenz

College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur Rob Sakko, bestuurt de stichting en geeft dagelijks leiding aan het stafbureau. Hij initieert (strategisch) beleid van de organisatie, geeft leiding aan het directieberaad en vertegenwoordigt de stichting bij externe contacten. Hij is eindverantwoordelijk binnen de kaders van het vastgestelde managementstatuut voor HRM-beleid, financieel beleid en beheer, managementdevelopment en onderwijsontwikkeling. 

 

Codenz en Beleid
De Codenz scholen kenmerken zich allemaal door een breed onderwijsaanbod waarbij we recht doen aan de verschillen tussen kinderen. Alle kinderen leren op een eigen manier en in eigen tempo. Dit gegeven is het uitgangspunt voor het onderwijs binnen onze scholen. De normen en waarden van onze scholen en medewerkers zijn gebaseerd op Gods woord, dit dragen we uit in de omgang met elkaar en onze omgeving. Goed onderwijs maak je samen, de rol van ouders is belangrijk binnen de scholen, Codenz wil heel graag dat u zich als ouder betrokken voelt bij het leren van uw kind. 

 

Als het kind naar school gaat, leren ouders mee. Wij nodigen u van harte uit om kennis te gaan maken op de scholen en op basis van uw argumenten en onze informatie een gefundeerde keus te maken voor een basisschool voor uw kind.Codenz heeft in 2013 een grote stap gemaakt in het formuleren van haar strategisch beleid. Er is op basis van de 5 kernwaarden een strategisch beleid geformuleerd met een looptijd van 4 jaar. Op alle Codenz scholen is een inspraakavond gehouden voor ouders en leerkrachten om mee te praten over de toekomst van Codenz. Tijdens dit ”Codenz Café “hebben ouders a.d.h.v. de 5 kernwaarden beelden gemaakt bij de toekomst van Codenz. Dit is vastgelegd in het strategisch beleid voor de komende 4 jaar.

 

De kernwaarden zijn:

Stafbureau en taakverdeling:


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen