r Stichting Codenz - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting Codenz

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit afgevaardigden van de negen Codenz scholen. Vanuit iedere MR neemt één leerkracht en één ouder zitting in de GMR. De benoeming is voor drie jaar. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de voorzitter van het College van Bestuur. Ook heeft de GMR instemmingsrecht bij bepaalde zaken.

 

De GMR behartigt de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden in het streven naar kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap van de stichting. De GMR houdt daarbij oog voor de eigen identiteit van de aangesloten scholen. Hierbij staat een open communicatie centraal. De GMR geeft advies aan de voorzitter van het College van Bestuur. Tevens heeft de GMR instemmingsrecht bij bepaalde zaken. Hierbij wordt gekeken naar de wettelijke richtlijnen voor de GMR.

 

Om efficient te werken, kiest de GMR ervoor om zich op te delen in een aantal commissies, onder andere: strategische beleidsplan, (passend)onderwijs, personeelsbeleid, PR en communicatie, financiën. Elk schooljaar vergadert de GMR zes maal. Iedere commissie bereidt het agendapunt waar het verantwoordelijk voor is voor.


De GMR bestaat uit enthousiaste mensen die gemotiveerd zijn om Codenz een goede organisatie te laten zijn en vooruit te brengen.

 

De GMR is, met de lokale MR, een spreekbuis voor alle ouders. Wij staan open voor ideeën, maar ook vernemen we graag wat goed gaat, anders en of beter kan. Via ons e-mailadres gmr@codenz.nl, zijn wij bereikbaar.


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen