r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

De Tamarisk

De Tamarisk, de school met jouw eigen route. Kinderen voelen zich thuis op deze Protestants Christelijke basisschool in het centrum van Biddinghuizen. Je voelt je thuis omdat het team van De Tamarisk laat merken dat ieder kind uniek is. 

Alle kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. De juf/meester past de lessen hier op aan.

Waar staan we voor?

Wij zien onze leerkrachten als instructeur en regisseur en zo komen we tot een vorm van samenwerking tussen de kinderen waar ze veel meer leren. Met onze lessen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.

 

Naast de reguliere lessen als taal en rekenen bereiden we de kinderen voor op "de grote boze buitenwereld". Daarom werken we bewust aan keuzes (leren) maken en dragen we bij aan hun zelfstandigheid.De groepen

De Tamarisk is een middelgrote school van ongeveer 260 leerlingen. Iedere bouw heeft zijn eigen ingang en plek binnen het Educatief Centrum Biddinghuizen.

Van ieder leerjaar hebben we een groep, met daarnaast enkele combinatiegroepen.
Een aantal leerkrachten heeft een specialisme in huis.
In totaal zijn er 10 groepen op De Tamarisk.Onderwijsaanbod

Zo wordt er rekening gehouden met kinderen die korte, basis of verlengde instructie nodig hebben.
Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is er begeleiding die aangestuurd wordt door de Intern Begeleidsters. Samen met de ouders en leerkrachten/Intern begeleidsters vinden regelmatig gesprekken plaats, om vervolgens de ontwikkeling van ieder kind helder wordt vast te leggen.
De onderwijsbehoefte van ieder individu staat hierbij centraal. 

Van ieder leerjaar hebben we minimaal één groep. We maken gebruik van de kennis en vaardigheden van twee intern begeleiders, drie bouwcoordinatoren, een onderwijsassistent, een taalspecialist, 
een cultuurcoodinator, een ICT-er.

De Tamarisk is sinds twee jaar bezig met het implementeren van het Scenario C onderwijs.
Sinds augustus 2013 is de school verhuisd naar een nieuwe locatie waarbij de indeling van de school aansluit bij de onderwijsvisie van de Tamarisk, scenario C. Kernelementen zijn hierbij de instructie (actief leren), de zelfstandigheid van de leerling en een positieve leeromgeving.
We werken naar een actieve betrokkenheid van leerlingen waarbij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leren centraal staat. 

Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. Juist doordat we voor een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand.
We gebruiken daarvoor ook het Pestprotocol.
Onze school is voorstander van deze manier van werken en volgt met regelmaat teamscholing.Betrokkenheid ouders

We hebben een grote ouderbetrokkenheid binnen onze school.
Er is een oudercommissie en een medezeggenschapsraad.
De Tamarisk biedt daarnaast ook het ondersteuningsprogramma Sterk in de Klas.
Sterk in de klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden,
zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar juist ook aandacht voor de samenwerking tussen het kind, de leerkracht en zijn ouders.
Door samen op te trekken, te werken aan dezelfde doelen, vindt er een krachtige bijdrage plaats aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind en zijn of haar gezin.
Sterk in de klas heeft daarom als motto: Één kind, één plan thuis en op school.
BEZOEK DE SITE

Contact

Meer informatie over De Tamarisk kunt u vinden op de website van de school:
www.detamarisk.nl/

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken en voor een rondleiding.

 

De Tamarisk 

Akkerhof 1
8256 BK Biddinghuizen
T |  0321-331766
E | detamarisk@codenz.nl
 
Directie: mevr. Corrie van 't Hul

Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen