r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

Christiaan Huygens

Je bent bijzonder! Die slogan is te vinden in ieder lokaal van de Christiaan Huygens-afdeling van Protestants Christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. Op onze school krijgen hoogbegaafde kinderen met een groot denkvermogen voltijds onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften.

 

Christiaan Huygens Dronten heeft een verbindende rol. Wij verzorgen via WSNS Dronten een ondersteuningsarrangement voor andere basisscholen in Dronten. 

We bieden verder maatwerk in de vorm van trainingen en workshops en begeleiding aan scholen in heel Nederland die werken met Plusgroepen of zich richten op voltijds onderwijs voor hoogbegaafden. 

 

Onze school heeft een regiofunctie. Bij ons op school zitten ook leerlingen uit onder andere Lelystad, Kampen, Zwolle, IJsselmuiden en de Noordoostpolder.

Om deze vorm van onderwijs te kunnen bekostigen, worden we ondersteund door de Vriendenstichting Christiaan Huygensschool in Dronten.

 

Bekijk hier onze promotievideo! 

Waar staan we voor?

Het Christiaan Huygens onderwijs staat bekend om de persoonlijke benadering. 

We zien ieder kind, iedere dag. 

Het onderwijsaanbod sluit aan bij de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

 

Om alle leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, maken we gebruik van Zien. Zien helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De Kanjertraining staat centraal bij ons.

Juist doordat we voor een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand. Onze school is voorstander van deze manier van werken en volgt met regelmaat teamscholing en heeft het meest recente cursusmateriaal in de groepen ter beschikking. De groepen

Wij werken volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen.

 

Door het werken in het instructiecircuit bedienen we iedere leerling op maat. Per klas worden er drie leerjaren aangeboden in deze vorm. Zo kun je in groep 4 werken op het niveau van groep 4, 5 en 6. Jij bent bijzonder! komt extra tot leven in de school door deze aanpak.Onderwijsaanbod

De 10 bouwstenen voor goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vormen het fundament van stevig onderwijsconcept.

 

  • Herkennen: De (potentiële) leerling moet een IQ van 130 of meer hebben. Van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsaspecten van de kinderen wordt een beeld gevormd. Op grond hiervan wordt bekeken of de kinderen toelaatbaar zijn. Het onderwijsaanbod wordt hierop aangepast. 
  • Makkelijker leren: Beperken van de oefenstof van de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen
  • Meer leren: Aanbod van extra vakken in een leerlijn (een denksport, vreemde talen)
  • Zelf leren: Verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces door dag- en weektaken en het portfolio
  • Sneller leren: Kinderen mogen werken aan de leerstof van één of twee jaren hoger.
  • Thematisch leren: Creatieve- en wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sterren en planeten, uitvindingen en ontdekkingen, de aarde, voedsel, brandstof en energie. Gastlessen en excursies vormen een vast onderdeel bij elk thema. Lessen filosofie en ondernemen zijn geintegreerd in het lesaanbod 
  • Leren leren: Naast leerdoelen streven we vaardigheidsdoelen na op het gebied van werkhouding, planmatig werken en leer strategie
  • Leren denken: Het ontwikkelen van de hogere denkvaardigheden; analytisch denken, creatief denken en kritisch denken
  • Samen leven: Samen spelen en leren met ontwikkelingsgelijken, inzicht in zichzelf en omgaan met anderen
  • Anders leren: Aansluiten bij de leer- en denkstijl (deep level leren, leren vanuit een geheel naar delen). Voldoende instructietijd om tot goede oplossingen en begrip te komen, voldoende feedback op gemaakt werk

De kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft ons ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. In alle groepen krijgen de leerlingen Engelse les, Spaanse les en bridge les. In groep 8 komt daar ook nog Chinees bij.

 

De leerlingen van groep 8 krijgen iedere woensdagmorgen les op de Uniq XL-afdeling van het Ichthus College. Er zijn ook leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen, maar nog te jong zijn voor de middelbare school. Daarvoor hebben wij, in samenwerking met het APS en Windesheim, lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.Betrokkenheid ouders

De persoonlijke benadering staat bij ons voorop. Daarom is er iedere week de mogelijkheid om met leerkrachten te spreken. We vinden het vervelend als ouders/verzorgers hun vragen/problemen zouden laten liggen tot een portfoliogesprek.
BEZOEK DE SITE

Contact

Meer informatie over Christiaan huygens kunt u vinden op de website van de school:
www.christiaanhuygensdronten.nl

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken en voor een rondleiding.

 

Christiaan huygens 

Concourslaan 2
8252 GJ Dronten
T |  0321-313235
E | sabinerobertson@codenz.nl
  
Directie: Mevr. Sabine Robertson


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen