r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

Het Kompas

 

Richtinggevend onderwijs, daar staat Het Kompas voor. Dat betekent : 

•       vormen en wijs maken 

•       groeien in geloof

•       ruimte voor eigenheid

Onze school, gelegen in de wijk Manege-Landmaten, staat bekend om zijn persoonlijke benadering en heldere koers. We zijn koersvast en duidelijk, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Waar staan we voor?

Vormen en wijs maken

Wij helpen kinderen richting te vinden in de overweldigende hoeveelheid informatie en keuzemogelijkheden. We gaan voor meer dan alleen goed lees-, taal- en rekenonderwijs. We zijn namelijk mens met ziel, hoofd, hart en lichaam. Dus gaat het om vorming/ontwikkeling van geweten (ziel), visie (hoofd), passie (hart) en discipline (lichaam). Zodat we als compleet mens een compleet leven kunnen leiden. Dan kunnen we 'Samen leren met en van elkaar'. Dat vormt en maakt wijs! 

 

Groeien in geloof

De Bijbel – Gods Woord – is Het Kompas. De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven. Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien daaruit voort. We willen richtingwijzers zijn die de weg gaan van Jezus. Ieder kind is waardevol. We maken waar wat we zeggen. Als Jezus Christus ons Kompas is, kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof, die zekerheid, kan niets en niemand van ons afnemen. 

 

Ruimte voor eigenheid

Het leren kennen, erkennen en benutten van elkaars talenten en kwaliteiten. Recht doen aan en tot je recht komen, dat zijn kernwaarden voor Het Kompas. We leggen de nadruk op wat we kunnen, waar we goed in zijn en wat ons plezier geeft. We maken dit onder meer concreet door het gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer (meervoudige intelligentie). Beeldtaal zegt vaak meer zegt dan woorden. Daarom geven en nemen we nadrukkelijk ruimte voor creativiteit. De groepen

Op het Kompas hebben we 8 groepen (schooljaar 2017-2018) en werken we in de groepen 1 en 2 structureel met een combinatiegroep ½.Onderwijsaanbod

We gaan voor professionaliteit, identiteit, compassie en ‘Eigen’ wijzer.  

 

Professionaliteit

We voeren ons beroep verantwoord uit en blijven ons hierin ontwikkelen. We zijn ons bewust van ons handelen in woord en daad. We vertrouwenelkaar, werken samen waar dat kan, maken gebruik van elkaars kwaliteiten, geven elkaar ruimte, zijn proactief en inventief, nemen onze verantwoordelijkheid en verantwoorden ons. We richten ons op de effecten van ons handelen (sturen op resultaten) en minder op de methodes en procedures. We geven elkaar ruimte en verantwoordelijkheidom creativiteit en innovatie te stimuleren, we leren van en met elkaar. Fouten maken mag, als je er maar van leert. We houden ons aan afspraken en spreken elkaar hierop aan.

 

Identiteit

Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’. We geven heel bewust vorm aan onze christelijke identiteit. 

 

Compassie

Dit draait om betrokkenheid, passie en plezier. Richtinggevend: ‘Je bent geboren uit gemeenschap om in gemeenschap met anderen te bestaan. Je bent geschapen naar het beeld van een God die nooit iets anders heeft gekend dan gemeenschap.’ Relaties vormen de kern van wie ik ben. Er is ruime aandacht voor vieren, aandacht voor elkaar, omgaan met elkaar, betrokkenheid op elkaar, geborgenheid, persoonlijke en sociaal emotionele vorming.

 

 ‘Eigen’wijzer

Kinderen worden meer eigenaar van hun leerproces. We gaan voor talentontwikkeling en vorming en wijs maken voor de maatschappij van 2032! Dit betekent aandacht voor vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, analyseren, presenteren, plannen, problemen oplossen en construeren.Wijs worden is een proces en op Het Kompas leggen we daarvoor een goede basis. Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en wil altijd een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving.Betrokkenheid ouders

Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders of verzorgers, vinden wij van groot belang voor het bereiken van onze onderwijsdoelen. Regelmatig onderling contact is daarbij een voorwaarde.

Leerkrachten en ouders of verzorgers delen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen, we zijn partners. Het Kompas biedt ouders en verzorgers de gelegenheid zich actief in te zetten voor activiteiten binnen en buiten de school. Onderwijs maak je samen !
BEZOEK DE SITE

Contact

Meer informatie over Het kompas kunt u vinden op de website van de school:
www.hetkompasdronten.nl

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken en voor een rondleiding.

 

Het Kompas 

Concourslaan 2
8252 GJ Dronten
T |  0321-313235
E | hetkompas@codenz.nl
 
Directie: Kees van Garderen


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen